dierenbeschermingnl Mijn dier is zoek Mijn dier is zoek Mijn account Mijn dier is zoek

Privacyreglement

Inloggen
Mijn dier is zoek Privacyreglement

Privacyreglement

De Dierenbescherming verwerkt persoonsgegevens van haar leden en relaties (zoals naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum,  e-mailadres en bankrekeningnummer) ter uitvoering van het lidmaatschap of de verwerking van een eenmalige gift. Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. In dit privacyreglement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

We helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via dit formulier.


1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
De Dierenbescherming verwerkt de volgende persoonsgegevens: naam (voor- en achternaam), adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, IP-adres, social ID, cookie ID (zie hierna onder 7. Cookies)

2. Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 
Er zijn verschillende redenen waarom de Dierenbescherming persoonsgegevens verwerkt:

Wettelijke verplichtingen: 
Voor de belastingdienst dienen wij in sommige gevallen gegevens te verwerken.

Ledenadministratie en coördinatie vrijwilligers:
We houden gegevens bij in onze ledenadministratie. Zo kunnen we onze leden bereiken en van informatie voorzien. Ook verwerken we deze gegevens ten behoeve van marktonderzoeken en analyses van onze campagnes. We verwerken gegevens van onze vrijwilligers, collectanten en wijkhoofden om deze activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Fondsenwerving
De Dierenbescherming heeft als doel: dieren beschermen in de ruimste zin van het woord. Om dit mogelijk te maken, doen wij aan fondsenwerving en het werven en coördineren van vrijwilligers. Wij maken hierbij ook gebruik van social media om op het juiste moment de meest relevante advertenties te plaatsen. 

Nieuwsbrieven 
Je kunt je aanmelden en afmelden voor onze Dierenm@il. Bij elke mail krijg je de mogelijkheid om je uit schrijven.  

Verbetering dienstverlening
Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt ook om onze informatievoorziening te verbeteren. Zo kunnen we het klikgedrag bekijken en zo zien welke artikelen worden gelezen, en kunnen we onze nieuwsbrieven optimaliseren.

3. Rechten van jou als betrokkene:
Als betrokkene onder de AVG heb je de volgende rechten. We streven ernaar om deze rechten te allen tijde te waarborgen.

  • Recht op informatie en inzage: je kan op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Daarbij kunnen we je ook vertellen waarom we dat doen.
  • Recht om vergeten te worden: je kan ons vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig je gegevens verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
  • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van je hebben, kan je deze laten wijzigen. Dit kan via dit formulier
  • Beperking: als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kan je dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken
  • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.
  • Overdraagbaarheid: je hebt de mogelijkheid om op aanvraag je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Indien je dit wenst, neem dan contact op via dit formulier

 

Toestemming intrekken:
Je toestemming intrekken voor bijvoorbeeld het ontvangen van Dierenm@il, kan in elke nieuwsbrief. Afhankelijk van het moment van intrekken, zal je geen nieuwsbrief van ons meer ontvangen. Zijn er andere gegevens op grond van toestemming verwerkt door ons? Dan kan je deze toestemming intrekken door contact met ons op te nemen via dit formulier.
  

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
Ben je van mening dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? We helpen je graag, neem contact op met ons.

Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. Bewaartermijnen
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.


5. Grondslagen van de verwerkingen
De Dierenbescherming heeft verschillende grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken. Zo kan dit voortvloeien uit een wettelijke plicht, of uit het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap, collecteren, vrijwilligerswerk). De meeste gegevens verwerken we op grond van het gerechtvaardigd belang van de Dierenbescherming. In onze statuten zijn onze doelstellingen en afgeleide doelstellingen bepaald, waarin communicatie en fondsenwerving zijn inbegrepen, net als het coördineren van vrijwilligers. Bepaalde gegevens verwerken we met jouw toestemming, bijvoorbeeld bij cookies.


6. De Dierenbescherming en derden
De Dierenbescherming werkt soms samen met andere partijen om onze doelstellingen te bereiken. Dit kunnen telemarketingbureaus zijn, maar ook online dienstverleners. Dit gebeurt enkel in opdracht van de Dierenbescherming en conform de geldende wetten en afspraken.

Het is ook mogelijk dat we wettelijk verplicht zijn jouw gegevens te delen met derden, zoals de belastingdienst.


7. Cookie-statement
Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om je aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's, de vorige internetsites die bezocht werden en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze website beter op gebruikerswensen aan te passen. Dit gebeurt door zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar je internetbrowser wordt gestuurd.

De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken:

https://dierenbescherming.nl

http://ikzoekbaas.nl

http://mijndieriszoek.nl

 

Op deze websites kun je toestemming geven voor het plaatsen van deze cookies. Bekijk hieronder welke (verschillende) cookies geplaatst worden op onze websites.

Naam Doel Vervaldatum Soort
Hotjar Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 1 jaar Functioneel
Google Doubleclick Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties van de te zien krijgen die bij uw voorkeur passen. Max 1 jaar na sessie/update Advertentie
Google Analytics Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). Sessie duur Functioneel
Google Tag Manager Cookie die andere cookies kan inladen, waaronder functionele onderdelen van Google Analytics, en ook advertentie en tracking cookies. Sessie duur Functioneel
cookies_allowed Cookie om te controleren of de cookies geaccepteerd zijn. 1 jaar Functioneel
Visual Website Optimizer Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 1 jaar Tracking
Snoobi Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem). 1 jaar Tracking
Doubleclick Cookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. 2 jaar na sessie/update Advertentie
Double Click Floodlight Cookies die inzichtelijk maken welke door Doubleclick ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. 2 jaar na sessie/update Advertentie
Facebook Pixel Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites bent geweest, advertenties te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max 1 jaar na sessie/update Advertentie

 

8. Verwijderen cookies
Cookies kun je ook verwijderen. Dit is het meest eenvoudig via je browser. Hieronder zie je per browser een link naar de wijze waarop je cookies kunt verwijderen:

 

9. Links met andere websites
De websites van de Dierenbescherming bevatten mogelijk links naar externe internetpagina's. De Dierenbescherming is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarvan op deze website een link is opgenomen, of van internetpagina's waarbij een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie- en Privacy-Statements zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.


10. 
Gebruik van websites van de Dierenbescherming
Links naar de website van de Dierenbescherming zijn slechts toegestaan als deze gebruikt worden ter ondersteuning van onze standpunten en ons werk. Voor elke andere wijze van gebruik is vooraf schriftelijk toestemming nodig. Toestemming kan worden gevraagd door een e-mail te sturen naar vraag@dierenbescherming.nl. We streven naar beantwoording binnen vijf werkdagen. Hyperlinks moeten de bezoeker rechtstreeks leiden naar de context waarin de Dierenbescherming haar content aanbiedt. Het overnemen van informatie, framing, herpublicatie, bewerking of het toevoegen van informatie is niet toegestaan.  


11. 
Wijziging van privacystatement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de Dierenbescherming te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website zijn gepubliceerd./

 

Vestigingsadres, Inschrijvingsnummer KvK
Vestigingsadres:

Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam: Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Regulusweg 11 2516 AC Den Haag.

Inschrijvingsnummer K.v.K.: 40407319, ’s-Gravenhage. 

 

25 mei 2018